Najbliższe dni wolne -1 maja (środa)

2 maja ( czwartek)-dzień wolny decyzją dyrektora szkoły

3 maja-(piątek)- Święto Konstytucji 3 Maja

Sobota -4 maja jest dniem pracującym. Lekcje odbywają się wg. planu.