Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 pozostaje bez zmian.( 20 zł jeden uczeń, 15 zł drugi uczeń ,10 zł trzeci uczeń) Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców -SM I st. w Łącku w BS w Łącku nr konta 75880500090043931830000010 jako tytuł wpłaty należy podać nazwisko i imię ucznia, klasa oraz miesiąc za jaki opłacana jest składka.

                                                                                        Rada Rodziców