Ograniczenie funkcjonowania szkół


-zmiana Rozporządzenia

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, które polega na realizowaniu zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.