X Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy- Przeworsk 2012


X Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy

W dniach 5 - 8 grudnia 2012 roku w Przeworsku odbyła się jubileuszowa X edycja Festiwalu Saksofonowego.
Od bieżącego roku Festiwal zyskał rangę międzynarodową. Głównym celem Festiwalu jest promocja saksofonu jako instrumentu klasycznego. Choć saksofon stał się podstawowym elementem instrumentarium jazzu i jego brzmienie znamy powszechnie właśnie z muzyki jazzowej lub rockowej, to przecież jest on także instrumentem zespołów kameralnych i oczywiście instrumentem solistycznym. Jako taki daje instrumentalistom – saksofonistom wielorakie możliwości rozwoju kariery i stawia przed nimi ciągle nowe muzyczne wyzwania.

Festiwal jest także promocją saksofonistyki – umożliwia melomanom zetknięcie się z brzmieniem saksofonu w muzyce klasycznej, kompozytorom zaprezentowanie swoich dzieł w festiwalowej oprawie, a młodym saksofonistom stwarza okazję zaistnienia na scenie i zaprezentowania się szerokiej publiczności.

Z naszej szkoły w  festiwalu uczestniczył Łukasz Kozyra z klasy saksofonu pana Tomasza Skiby. Udział w tak prestiżowym konkursie dostarczyła mu niezapomnianych wrażeń
i rozbudziła  jeszcze bardziej zamiłowanie do instrumentu, nauczycielom zaś pozwoliła na wymianę doświadczeń i prezentację dorobku artystycznego uczniów i pedagogów.

Należy wspomnieć, że pani Sandra Delong która akompaniowała Łukaszowi otrzymała dyplom za wyróżniający akompaniament.