III Konkurs Muzyczno-Literacki- Trzciana 2014


III Konkurs Muzyczno-Literacki w zakresie - gry a vista i czytania poezji i prozy
już po raz trzeci odbył się 26 kwietnia  2014 r. w Trzcianie.

Konkurs objęty jest patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem czytania ze zrozumieniem muzyki oraz literatury przez dzieci i młodzież na różnych etapach edukacyjnych.

Problem gry a vista jest najpotężniejszym z gatunku powszechnie występujących
w edukacji muzycznej. Nie sposób przecenić te umiejętność, która powinna być na możliwie najwyższym poziomie zarówno u muzyka – praktyka jak i muzyka – pedagoga.

Obserwacje umiejętności czytania nut (muzyki) prezentowanych przez uczniów i studentów w sytuacjach egzaminowo- estradowych wzbudzają zrozumiała troskę.
W rozmowach i dyskusjach na ten temat najczęściej pojawiającymi się argumentami tłumaczącymi to zjawisko są: brak czasu lekcyjnego, niewystarczające zdolności uczniów. Tymczasem dobre czytanie a vista nie jest „super wymaganiem”, bez którego „można też”. Pełna świadomość celowości pochylania się nad tym zagadnieniem powinna zaowocować wprowadzaniem do codziennej praktyki grę a vista.

Problem czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego jest również obecny w naszych szkołach. Umiejętność skupienia się na czytanym utworze jest często pomijana w czasie toku lekcyjnego. Nie zwraca się uwagi na dykcje, ekspresje czy ogólne zrozumienie czytanego tekstu, zadawalając się często czysto techniczna umiejętnością czytania. Dlatego celem konkursu jest popularyzacja pięknego czytania zadanego tekstu.

W Konkursie tym naszą szkołę reprezentowali Mateusz Więcławek z klasy IV md.-zdobywając III miejsce  oraz Arkadiusz Wysopal z klasy II dz.-zdobywając wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy uczniom i panu Tomaszowi Skibie,który przygotował uczniów do konkursu.