Koncert "Ludzka zdolność fantazjowania"


12 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w Galerii Władysława Hasiora - filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem - odbył się koncert „Ludzka zdolność fantazjowania”, którego współorganizatorem była Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku.

To szczególne wydarzenie artystyczne wpisało się w dwudniowe obchody jubileuszu 30-lecia Galerii zakopiańskiego artysty, dla którego owo wyjątkowe dziś miejsce, kiedyś było mieszkaniem i jednocześnie pracownią. Tuż przed otwarciem Galerii Hasior mówił: „Ta placówka, zdaje mi się wreszcie skończy nieproduktywne, mało ambitne (…) wspomnienia o byłych tradycjach Zakopanego w dziedzinie kultury. Po prostu ta placówka powinna nowe tradycje stwarzać”. Idąc za głosem „gospodarza”, 30 lat później dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak zauważyła, że jubileuszowy koncert w wykonaniu artystów - absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie i w Łodzi - jest właśnie tego rodzaju nową jakością, częścią nowej tradycji jaką staje się muzykowanie w przestrzeni Hasiora. A o tym, że twórca sztandarów muzykę klasyczną cenił i lubił, świadczyć może pozostawiona przez niego bogata fonoteka, złożona m.in. z dzieł baroku czy też muzyki bliższej naszym czasom.

Podobne urozmaicenie wpisało się w ów jubileuszowy wieczór z muzyką kameralną zatytułowany „Ludzka zdolność fantazjowania”, podczas którego zabrzmiało osiem utworów z różnych epok.


Koncert rozpoczął Maciej Mazur repertuarem barokowym na skrzypce solo (J.S. Bach, Partita nr 3 E-dur, BWV 1006, cz. III i IV). Kolejne utwory (m.in. Haydna, Barata, Grondahl'a, Bozzy) zagrali: Jarosław Strączek na trąbce, Jakub Curzydło na puzonie i Klaudia Strączek na fortepianie. Muzyczną całość domknęło wykonanie „Maniery na temat Vivaldiego” na puzon i fortepian, jednego z francuskich twórców współczesnych (J.M. Defaye, A la maniere de Vivaldi). Prowadząca spotkanie Agata Stojewska, zwróciła uwagę na szczególne zaangażowanie pianistki Klaudii Strączek, która koncertowała aż w siedmiu utworach, wykonując m.in. niełatwe do interpretacji Maski op. 34 Karola Szymanowskiego na fortepian solo (I Szecherezada; II Błazen Tantris).

Istotnym jest także fakt, że koncertujący artyści obok bieżącego doskonalenia swego warsztatu muzycznego, prowadzą działalność edukacyjną w Szkole Muzycznej I stopnia w Łącku – instytucji młodej, ale rozpoznawalnej i cenionej zarówno w regionie jak i w kraju.

Jubileuszowy wieczór koncertowy w Galerii Władysława Hasiora stał się znaczącym wydarzeniem w zakopiańskim - i nie tylko - środowisku artystycznym.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku – dr hab. Stanisław Strączek, gratulował Pani Annie Wende-Surmiak dotychczasowych osiągnięć w zakresie działalności tak wyjątkowego miejsca jakim jest Galeria Władysława Hasiora i jednocześnie życzył samych udanych projektów artystycznych przez kolejne, następne i następne 30 lat...

Pani Dyrektor, przyjmując życzenia gratulowała uczniom wyjątkowych nauczycieli – otwartych na inne dziedziny sztuki i gotowych dzielić się swoją muzyczną wrażliwością. Dziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia m.in. pani Agacie Stojewskiej (SM I st. w Łącku) i pani Julicie Dembowskiej (Galeria WH) za koordynację projektu, a przede wszystkim muzykom, którzy podjęli się tej współpracy z jakże pozytywnym rezultatem.

Licznie zgromadzona publiczność (obok ok. pięćdziesięcioosobowej grupy młodzieży z Łącka, inni przybyli goście zapełnili Galerię aż po balkony) oklaskiwała artystów, dziękując za emocjonalne, „żywiołowe” spotkanie. Urozmaicony program koncertu w niebanalnych interpretacjach – czyż nie jest przejawem ludzkiej zdolności fantazjowania? Wszak „żywioł” w sztuce Władysława Hasiora jest jak oddech, a sam artysta nie raz powtarzał, że „piątym żywiołem jest ludzka zdolność fantazjowania”...

Agata Stojewska