Pasowanie klas I na uczniów Szkoły Muzyczej I st.w Łacku


Dnia 21 października 2015 r. w sali remizy OSP w Łącku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klas pierwszych. Pasowanie na ucznia to uroczystość o znaczeniu bardziej symbolicznym niż formalnym, podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobie pana wójta gminy Łącko- Jana Dziedziny oraz zastępcy pana Pawła Dybca, rodzice wraz ze swymi pociechami a także nauczyciele szkoły. Na wstępie pan dyrektor dr hab. Stanisław Strączek przywitał wszystkich zebranych. Pani Agata Stojewska przedstawiła krótką historię powstania szkoły muzycznej. W dalszej części wystąpili mali artyści w programie przygotowanym przez panią Anetę Gałysę. Usłyszeliśmy piosenkę „Witaj szkoło” i „Dziecięcy blues”. Po programie artystycznym nastąpił kulminacyjny moment uroczystości- pasowanie na ucznia oraz złożenie przyrzeczenia. Pan dyrektor kluczem wiolinowym pasował każdego ucznia i przyjmował go do grona uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne, słodką niespodziankę oraz koszulkę z nazwą szkoły oraz z instrumentem, na którym uczą się grać.