TYGODNIOWY PODZIAŁ GODZIN NAUCZYCIELI SEKCJI PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH 2020 21.docx