Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku

ogłasza

WPISY

do klasy pierwszej

na rok szkolny

2022/2023

w następujących specjalnościach instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, tuba,sakshorn, perkusja, gitara, akordeon,wiolonczela

 

w każdą środę od dnia 23.03 do 25.05 2022 r.
w godz. od 17.00-19.00

 kandydatów do szkoły przesłuchiwać będzie

Komisja badania uzdolnień

Termin składania podań upływa z dniem

31 maja 2022 r.