Konkurs Młodych Solistów Jaworzno 2013
 

Konkurs Młodych Solistów jest organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie przy współpracy z Urzędem Miejskim i Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Śląskiego. Organizowany jest rok rocznie od maja 2001 roku. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół muzycznych pierwszego stopnia grających na instrumentach dętych. Jego celem jest m.in. podnoszenie poziomu nauczania gry na instrumentach dętych poprzez konfrontację osiągnięć uczniów, popularyzowanie tych instrumentów wśród dzieci i młodzieży oraz promocję najzdolniejszych z nich. Umożliwia również młodym muzykom zdobycie nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych. Od 2008 roku został objęty honorowym patronatem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W tym roku naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy saksofonu pana Tomasza Skiby-Łukasz Kozyra wystąpił z programem Andrea Chailleux pt”-Andante and Allegro” oraz Ronalda Binge „Concerto cz. II- Romance” i Mateusz Więcławek który przygotował utwory współczesne J. Dervaux- „Saxphonissimo” i A. Zambarano-„Neapolitańską Tarantelle”.