XIX Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów
 

Dnia 13 i 14 marca 2014 r. odbył się XIX Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków – Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki. Głównym celem imprezy była popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie talentów. Umożliwienie młodzieży występu na scenie oraz konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów. Organizatorem imprezy był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. Na ten konkurs z naszej szkoły pojechali klarneciści i trębacze.Klarneciści-uczniowie pana Pawła Miśkowicza-Justyna Jagieła i Szymon Mikołajczyk w grupie wiekowej trzeciej Justynka zajęła I miejsce a Szymon II.Z klasy trąbki pana Piotra Biela szkołę reprezentował Mikołaj Stępka, który zdobył wyróżnienie. Serdecznie im gratulujemy!