Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Łącku

dr hab. Stanisław Strączek

dr hab.Stanisław Strączek
 

dr hab. Stanisław Strączek ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1985 roku. Po ukończonych studiach założył i prowadził Chór Dziecięcy „Kamerton”. Z zespołem tym zdobywał najwyższe laury na najważniejszych konkursach ogólnopolskich, m.in. w 1994 roku podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy uzyskał tytuł „Srebrny Kamerton” jako jeden z najlepszych chórów szkolnych w Polsce. Wraz z zespołem odbył wiele koncertów w Polsce i za granicą (koncertował m.in. w Paryżu – w Katedrze Notre Dame, w Reims). Również w roku 1985 Stanisław Strączek założył Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej. Orkiestra ta w niedługim czasie uzyskała bardzo wysoki poziom artystyczny wśród orkiestr w południowej Polsce. Brała wielokrotnie udział w konkursach i przeglądach na szczeblu wojewódzkim oraz międzywojewódzkim odnosząc sukcesy.

Od roku 1988 podjął się prowadzenia Orkiestry im. Tadeusza Moryto w Łącku, a zespół stał się jednym z najlepszych pośród amatorskich orkiestr dętych na terenie całej Polski. Orkiestra występowała niemalże we wszystkich krajach europejskich, koncertowała dla Ojca Św. Jana Pawła II w Watykanie, odbyła również tournee koncertowe po Stanach Zjednoczonych (Chicago, Cleveland…). Pod kierownictwem Stanisława Strączka orkiestra nagrała wiele płyt CD i DVD z muzyką patriotyczną, regionalną, religijną, klasyczną, rozrywkową, które cieszą się wielkim uznaniem i wysokim poziomem artystycznym.
           Od roku 1994 rozpoczął służbę w mundurze wojskowym jako dyrygent i kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Obecnie w stopniu wojskowym podpułkownika. Z orkiestrą tą wykonał wiele koncertów o wysokim poziomie artystycznym – orkiestra ta koncertowała na wszystkich największych scenach muzycznych w Polsce, m.in. Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Operze Podlaskiej w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i innych, wykonując koncerty z najwybitniejszymi solistami operowymi w Polsce (solistami Teatru Wielkiego i Opery Narodowej w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Lublinie, Zielonej Górze Częstochowie,
i innych) oraz ze znakomitymi solistami z Włoch, Słowacji, Ukrainy, Niemiec. Orkiestra pod dowództwem ppłk. Stanisława Strączka brała udział w największych i najbardziej prestiżowych festiwalach orkiestr wojskowych na świecie tj. Edinburg Military Tatto w Edynburgu, Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Rotterdamie, Bremmen, Kassel, Mancheim, Oldenburgu, Stuttgarcie, Genewie, Berlinie, Kijowie, Oslo, Birmingham, Londynie, Budapeszcie, Rzymie, Wiedniu, Nowym Jorku, New Jersy, Wilnie, Tallinie, Strasburgu, Metz. Orkiestra Reprezentacyjna pod kierownictwem ppłk. Stanisława Strączka wielokrotnie brała udział w największych uroczystościach państwowych z udziałem prezydentów, premierów i najwyższych władz państwowych. Wielokrotnie koncertowała do Ojca Św. Jana Pawła II, Benedykta XVI jak i dla Papieża Franciszka, także występowała podczas wszystkich wizyt papieskich w Polsce.


           W 2001 roku dokonał przewodu I stopnia – uzyskując tytuł doktora w zakresie dyrygentury na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, obecnie Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. W roku 2007 ukończył Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Rzeszowskim. W roku 2007 założył Szkołę Muzyczną I stopnia w Łącku, której jest dyrektorem. Szkoła ta kształci ponad 250 uzdolnionych dzieci z terenu Sądecczyzny.


           Stanisław Strączek prowadzi studio nagrań dźwiękowych. Zrealizował nagrania i dokonał masteringu wielu orkiestr oraz zespołów muzycznych wydając kilkaset płyt CD i DVD. Wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną SG realizował fragmenty nagrań dźwiękowych do filmu Bitwa Warszawska i Powidoki Andrzeja Wajdy. Jest również reżyserem dźwięku do sześciu ostatnich płyt Orkiestry im. Tadeusza Moryto, kilku płyt CD i DVD Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz wielu innych orkiestr, chórów oraz zespołów estradowych i regionalnych. Skomponował wiele utworów, dokonał instrumentacji i aranżacji na orkiestry symfoniczne i dęte oraz opracowań na zespoły chóralne. Posiada ogromne zasługi w dziedzinie szkolnictwa artystycznego – jest wykładowcą studium dla kapelmistrzów, prowadzi seminaria i warsztaty dla dyrygentów. Znany jest jako aktywny działacz na rzecz amatorskiego ruchu orkiestr dętych.


           Był także dyrygentem i kierownikiem artystycznym wielkiego koncertu poświęconego Ojcu Św. Janowi Pawłowi II w Wadowicach „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”. Koncert corocznie gromadził wielotysięczną rzeszę muzyków orkiestr z całej Polski i z poza granic kraju – to największe wydarzenie artystyczne tego typu w Polsce, i jedno z większych w Europie, biorąc pod uwagę kilkutysięczną ilość wykonawców.


           Za swoje wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju kultury muzycznej został wyróżniony wieloma odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Ministra Kultury i Sztuki – Zasłużony Działacz Kultury, Odznaką Straży Granicznej, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Najwyższym odznaczeniem OSP – Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, srebrną odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych”, Złotym Znakiem za zasługi dla Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Odznaką „Amicus Civitatis” za zasługi dla Miasta Świdnika, medalem „Za zasługi dla miasta Gorlice”, Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża, medalem GLORIA VICTIS Za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego”, medalem
„Za zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, medal „Za wkład pracy na rzecz rozwoju m. Szczawy”, Medalem ”General Pulaski Memorial” w Nowym Jorku – USA, Złotym Medalem za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, odznaką „Za zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego”, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Ziemi Łąckiej”, Odznaką Żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, Złotym i Srebrnym Jabłkiem za Zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego, w 2011 r. odznaką srebrną „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w 2014 r. odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej. Jest Honorowym Obywatelem Gminy Ochotnica Dolna. Nominowany do tytułu Sądeczanina Roku 2004, uzyskał tytuł Człowieka Roku – Małopolanina Roku 2005. W 2013 roku został odznaczony najwyższym medalem za zasługi w dziedzinie kultury – „Gloria Artis”.


           W roku 2015 uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie dyrygentura na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2017 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP Złoty Order za Wzorową Długoletnią Służbę. W 2018 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi i osiągnięcia w dziedzinie kultury muzycznej.

           Obecnie jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie – prowadzi zajęcia dyrygentury w zakresie orkiestr dętych.