Sekcja Przedmiotów Teoretycznych:


kształcenie słuchu:

Agata Stojewska

dr Agata Stojewska

 

rytmika,  kształcenie słuchu, chór:

mgr Marzena Pikuła

mgr Marzena Pikuła

rytmika, kształcenie słuchu:

Gałysa Aneta

mgr Aneta Gromala

mgr Ewelina Gałysa ( zastępstwo)

kształcenie słuchu, audycje muzyczne,orkiestra:

lic.Krzysztof Madziar

mgr Krzysztof Madziar