Pasowanie na ucznia klas pierwszych

pasowanie klas pierwszych 001

pasowanie klas pierwszych 002

W dniu 12 października 2016 r. w Sali Remizy OSP w Łącku o godz.16.00 już po raz piąty odbyło się uroczyste ślubowanie  uczniów klas pierwszych Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku, na które przybyli pierwszoklasiści wraz z rodzicami. Dzień ten zbiegł się ze Świętem Edukacji Narodowej, który jest obchodzony 14 października a więc były dwa powody do świętowania. Program artystyczny przygotowała z uczniami pani Aneta Gałysa-nauczyciel rytmiki i kształcenia słuchu. W ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenkę pt: „Pierwszaki fajne dzieciaki” i„Piosenka o instrumentach”.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie uczniów oraz pasowanie kluczem wiolinowym przez pana dyrektora dr hab. Stanisława Strączka. Każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom i tradycyjnie-koszulkę z napisem Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku z instrumentem, na którym się uczy grać ufundowany przez Radę Rodziców. Na zakończenie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców Roman Potoniec składając nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Od tego dnia uczniowie są już prawdziwymi uczniami Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku. Życzymy im samych sukcesów w nauce
i radości, jaką daje muzyka.