Warsztaty lutnicze z panią Justyną Gancarek

warsztaty lutnicze001

warsztaty lutnicze002

warsztaty lutnicze003

warsztaty lutnicze004